Ramowy program naukowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Miejsce obrad:

Hotel Mercure Lublin Centrum
Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin

 

Sesje wykładowe mogą zawierać oznaczone wystąpienia sponsorowane firm.

 

Środa, 4 listopada 2020

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

10:00 – 13:00        WARSZTATY USG I TCD


OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

11:15 – 11:30        OTWARCIE KONFERENCJI

11:30 – 13:00        SESJA I. MIAŻDŻYCA JAKO STAN ZAPALNY

13:00 – 14:00        Obiad

14:00 – 15:30        SESJA II. ANGIODIABETOLOGIA

15:30 – 15:45        Przerwa kawowa

15:45 – 17:15        SESJA III. LIMFOLOGIA

17:15 – 17:30        Przerwa kawowa

17:30 – 18:30        SESJA IV. CHOROBY UKŁADOWE W CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

18:30 – 18:40        Przerwa kawowa

18:40 – 19:00        WYKŁAD HONOROWY (medyczny)

19:00             Kolacja

 

Czwartek, 5 listopada 2020

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

09:00 – 12:00        WARSZTATY USG I ABI


OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:50        SESJA V. PRACE ORYGINALNE

08:50 – 09:00        Przerwa kawowa    

09:00 – 10:45        Sesja VI pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. CHOROBA TĘTNIC SZYJNYCH, TĘTNIAKI AORTY, ROZWARSTWIENIA AORTY, TĘTNIAKI TĘTNIC OBWODOWYCH

10:45 – 11:00        Przerwa kawowa

11:00 – 12:15        SESJA VII. SZKOŁA HEMOSTAZY

12:15 – 12:30        Przerwa kawowa

12:30 – 14:00        Sesja VIII pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA

14:00 – 15:00        Obiad

15:00 – 16:30        SESJA IX. PRZEWLEKŁE I KRYTYCZNE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN DOLNYCH

16:30 – 16:45        Przerwa kawowa

16:45 – 17:45        SESJA X. MALFORMACJE NACZYNIOWE

17:45 – 18:00        Przerwa kawowa

18:00 – 19:00        WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

19:00            Kolacja

 

Piątek, 6 listopada 2020

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

09:00 – 12:00        WARSZTATY KOMPRESJOTERAPII


OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:50        SESJA XI. PRACE ORYGINALNE

08:50 – 09:00        Przerwa kawowa

09:00 – 10:30        SESJA XII. HIPERTENSJOLOGIA I NADCIŚNIENIE PŁUCNE

10:30 – 10:45        Przerwa kawowa

10:45 – 12:15        SESJA XIII. ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA

12:15 – 12:30        Przerwa kawowa

12:30 – 14:00        SESJA XIV. PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁĘBOKICH I JEJ NASTĘPSTWA

14:00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:00 – 15:00     Obiad. Wyjazd uczestników