Zgłaszanie udziału w Kongresie


Wydarzenie przeznaczone jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Aby wziąć udział w kongresie / uzyskać dostęp online niezbędne jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia.

kliknij >> REJESTRACJA ONLINE << kliknij

Wysokość opłaty rejestracyjnej

 

PROMOCYJNA
Zgłoszenie do dnia 30 września 2020

STANDARDOWA
Zgłoszenie od dnia 1 października2020

Uczestnictwo osobiste

200 zł 250 zł
Uczestnictwo online (transmisja za pośrednictwem programu ZOOM) bez opłaty bez opłaty

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zgłoszenia (przesłania formularza rejestracyjnego).

 

UCZESTNICTWO OSOBISTE

Liczba miejsc jest ograniczona i zależy od aktualnych obostrzeń epidemiologicznych.

Możliwość udziału osobistego zostanie potwierdzona na ok. miesiąc przed kongresem. Prosimy o nie dokonywanie wcześniej opłaty - do czasu otrzymania potwierdzenia, że udział osobisty będzie możliwy.

Według przepisów epidemiologicznych (stan na lipiec 2020 r.) w głównej sali konferencyjnej może przebywać jedynie 50 osób. Pozostałe zgłoszone osoby z potwierdzonym przez nas udziałem osobistym będą mogły oglądać transmisję z obrad w bocznych salach konferencyjnych.

Z uwagi na możliwość zmiany obostrzeń epidemiologicznych zastrzegamy sobie w każdym momencie prawo zamiany uczestnictwa osobistego na online jak również odwołania / zmiany terminu kongresu. W takim przypadku cała wpłata zostanie zwrócona.

Opłata rejestracyjna uczestnika (udział osobisty) uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych i sesjach / wykładach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm

  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w kongresie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

 

UCZESTNICTWO ONLINE

Udział w transmisji konferencji online jest bezpłatny, jednak konieczna jest rejestracja z wyprzedzeniem.

Kilka dni przed konferencją otrzymacie Państwo mailem link do transmisji ZOOM oraz kod dostępu umożliwiający zalogowanie się do transmisji. Link i kod dostępu zostanie wysłany mailem na adres Państwa poczty elektronicznej, podany przy rejestracji.

Rejestracja uczestnictwa online uprawnia do:

  • oglądania online w wykładach naukowych i sesjach / wykładach firmowych

 

Wpłaty (dopiero po otrzymaniu wyraźnego potwierdzenia możliwości udziału osobistego, na ok. miesiąc przed kongresem) proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 59 1910 1048 2305 0063 2357 0007