Granty edukacyjne

Od stycznia 2018 r. firmy członkowskie MedTech (lista firm) nie mogą opłacać udziału w konferencjach medycznych bezpośrednio indywidualnym pracownikom służby zdrowia. Bezpośrednie sponsorowanie kosztów udziału, takich jak rejestracja, podróż i zakwaterowanie zostało zakazane.

Zamiast tego firmy członkowskie MedTech mogą przekazywać fundusze na cele edukacyjne profesjonalnym organizatorom kongresów lub organizacjom opieki zdrowotnej, które będą odpowiedzialne za wybór poszczególnych odbiorców dotacji, a także za proces przyznawania dotacji.
Zródło: https://www.ethicalmedtech.eu/ i https://polmed.org.pl/

Biuro Kongresów SKOLAMED jest oficjalnym organizatorem logistycznym Kongresu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i posiada tytuł zaufanego partnera Ethical MedTech. To uprawnia nas do gromadzenia funduszy na granty edukacyjne od naszych partnerów branżowych w celu przydzielenia ich poszczególnym pracownikom służby zdrowia. Firmy udzielające dotacji mogą określać region geograficzny, szpitale, a także kryteria wyboru (np. specjalizacja), ale nie mogą wskazać indywidualnego odbiorcy dotacji. Biuro Kongresów SKOLAMED dba o to, aby dotacje firmowe docierały do ​​pracowników służby zdrowia zgodnie z nowymi zasadami oraz preferencjami firmy finansującej grant.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat organizacji grantu prosimy o kontakt:

Marcin Michalski
kierownik ds. kongresów
tel. 81 534 71 48
kom. 505 598 662
kongres@skolamed.pl