Zgłaszanie udziału w Konferencji

REJESTRACJA ON-LINE

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Wysokość opłaty rejestracyjnej

 

PROMOCYJNA
do dnia 31 lipca 2020

STANDARDOWA
od dnia 1 sierpnia 2020
Opłata rejestracyjna Uczestnika 650 zł 750 zł
Opłata rejestracyjna Członka PTA 600 zł 700 zł

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm

  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej

  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 59 1910 1048 2305 0063 2357 0007