1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

w dniu 6 listopada 2020 r. odbył się Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego zrealizowany po raz pierwszy w formule online.

Do końca miałem nadzieję, że uda się zorganizować to ważne dla naszego środowiska wydarzenie w formie „hybrydowej”, co pozwoliłoby choć w okrojonej formie, ale jednak na bezpośrednie spotkanie. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19 zdecydowaliśmy się przenieść całość wydarzenia do Internetu.

Pomimo trudności logistyczno-technicznych udało nam się zaprezentować wszystkie 40 zaplanowanych wykładów, którym towarzyszyły inspirujące dyskusje. W trakcie Kongresu została ogłoszona lista laureatów nagrody im. Profesora Romualda Węgłowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Bezpośrednio po zakończeniu obrad odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTA w formule zdalnej.

W Kongresie wzięło udział 251 uczestników. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział. W szczególności pragnę podziękować naszym znakomitym prelegentom, którzy w tym trudnym czasie wsparli nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wydarzenie to było podsumowaniem dwuletniej kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, która jak mam nadzieję przebiegła z ważnymi dla naszego środowiska wydarzeniami i istotnie przyczyniła się do rozwoju tej interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się specjalności.

Dziękuję serdecznie Zarządowi za aktywny udział w działalności Towarzystwa i wspieranie podjętych przeze mnie w tym czasie inicjatyw.

Panu Profesorowi Andrzejowi Szubie - Prezesowi Polskiego Towarzystwa Angiologicznego składam serdeczne gratulacje z powodu objętego stanowiska i życzę wielu sukcesów i satysfakcji z pracy obecnego Zarządu Towarzystwa.

 

Dr hab. n. med. Piotr Terlecki

Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego