Streszczenia na Kongres

 

Uczestnicy Kongresu mają możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostaną zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych, podczas sesji prac oryginalnych.

Streszczenia proszę przesyłać na adres kongres@skolamed.pl W temacie maila prosimy o wpisanie "Streszczenia na Kongres PTA"

Nowy termin nadsyłania streszczeń upływa 1 września 2020.

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim, w popularnym edytorze tekstowym (np. Word), maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).