Komitet Naukowy

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

Piotr Terlecki
Tomasz Zubilewicz