Program towarzyszący

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie towarzyszącym.
Poszczególne elementy programu mogą zostać odwołane w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

KONCERT
W CZWARTEK 5 LISTOPADA 2020
(dodatkowa opłata 50 zł / os. - obowiązują zaproszenia)

W czwartek 5 listopada 2020 r. po obradach i kolacji zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w fakultatywnym koncercie-niespodziance.

 

PREZENTACJA
W ŚRODĘ 4 LISTOPADA 2020
(zaprasza firma TAGA Harmony)

W środę 4 listopada 2020 r. po kolacji zainteresowane osoby zapraszamy na prezentację urządzeń firmy TAGA Harmony.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, uczestnictwo tylko na podstawie zaproszeń otrzymanych w biurze konferencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Konferencji.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz MEDTECH/POLMED. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.